• GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

    Fem la teva innovació, rentable.

Gestió de la Innovació

En Active Development fem la teva innovació efectiva. Generem idees a partir d’oportunitats per a transformar-les en negoci. I ho fem tot a mida amb el teu equip, evolucionant la teva cultura organitzativa, provocant un canvi d’actitud i generant entusiasme.

Augmenta la capacitat d’innovació dels teus equips

Activem el talent latent en els teus equips, personalitzem el mètode i injectem l’energia necessària per a motivar-los de manera sostinguda. Les teves persones es coneixen millor a si mateixes, avaluem la seva capacitat i desenvolupem tot el seu potencial. Gràcies a les nostres solucions, aconseguim una innovació natural en el teu dia a dia, perquè es produeixi de forma sistemàtica. T’ajudem a desenvolupar una gestió professionalitzada, mesurable i efectiva que assegura la competitivitat de la teva companyia en els actuals entorns turbulents.

Innovació pràctica i rendible per a tots

Un assessorament personalitzat per dissenyar l’estratègia i el mètode, per implantar-lo amb tu assegurant un impacte positiu en el teu compte de resultats. Ens adaptem al teu tamany, tant si sou un equip petit que esteu començant a innovar com si sou una gran corporació amb el vostre departament d’innovació.

Noves eines per a Resultats tangibles i Impacte profund

Disposem d’eines pròpies d’última generació que apliquem de forma única a la teva organització. Proveïm eines pràctiques de disciplines com l’Open Innovation, el Design Thinking, el Lean Startup o Agile. Som líders en Emprenedoria Corporativa Espanya, gràcies a la nostra pròpia metodologia de les 5 PALANQUES PER ACTIVAR LA INTRAPRENEDORIA CORPORATIVA.

OBJECTIUS dels nostres programes d’innovació
ACCIONS per potenciar la teva innovació
BENEFICIS dels nostres programes d’innovació
ATRIBUTS dels nostres programes d’innovació

OBJECTIUS dels nostres programes d’innovació

Aconseguim que la teva innovació sigui una acció constant i sistemàtica basada en l’actitud de fer coses noves i superar els desafiaments afegint valor per als clients, l’empresa i la societat.

• Dissenyar i iniciar un programa d’innovació aportant visió, involucrant i motivant l’equip, definint un full de ruta, establint objectius i mesurant resultats i acompliment.

• Divulgar una nova cultura d’innovació.

• Evolucionar cap a una innovació àmplia, contínua i sistemàtica, que es generi de forma natural en funció d’un ecosistema adequat.

• Impulsar la capacitat d’innovació dels teus equips, generant i capturant coneixement a través de la creació de sistemes utilitzant l’experimentació dels usuaris, o mitjançant l’observació de noves plataformes, eines i continguts que es proven a l’empresa.

• Capacitar l’equip, donant-los eines i coneixement, desenvolupar les competències necessàries per arribar als objectius del programa.

• Arrencada, gestió i direcció de la innovació corporativa.

• És essencial que les idees arribin a el mercat i que la innovació sigui rendible. La innovació no és només novetat, la innovació ha de ser vendible (utilitat, valor de mercat).

Compartir coneixement entre els diferents usuaris a través de l’ús d’una plataforma comuna i l’intercanvi de fórmules dins dels processos.

• Permeabilitzar l’organització per capturar valor de l’entorn, que evoluciona més ràpid que l’organització.

Alguns casos d’èxit

ACCIONS per potenciar la innovació

A continuació, es proposa un conjunt d’iniciatives, que no s’han de veure com a compartiments estancs, sinó com diferents sistemes que poden implementar-se a temps o complementar iniciatives ja utilitzades en l’organització. Serà la missió de la direcció d’innovació prioritzar i donar-los la rellevància adequada. La incorporació de continguts ha de ser progressiva segons les oportunitats disponibles.

Fomentem els valors clau de la cultura de la teva organització, adquirint dinamisme, actitud d’innovació i esperit emprenedor. Venint de la fórmula d’innovació = idea (invenció) + posada en marxa amb èxit, les iniciatives proposades aquí afecten la innovació dels productes, però també els serveis i els processos. De totes maneres, una organització no és més innovadora si la seva gent no adopta una actitud d’innovació, i és per això que algunes de les iniciatives que es mostren a continuació es centren en treballar individualment o col·lectivament amb les persones. Creiem que només els equips innovadors podran aportar la innovació necessària al seu negoci de manera sostenible.

BENEFICIS dels nostres programes d’innovació

Farem que la teva organizació sigui innovadora, àgil, adaptativa i dinàmica referent en el teu sector .

• Augmenta la qualitat i velocitat de la innovació  amb noves propostes que generen creixement.

• Identifica i activa innovadors latents, disposats a provocar i liderar un canvi.

• Promou la cultura de la innovació  dins l’empresa per atraure i retenir talent.

• Augmenta la vinculació i el compromís de l’equip.

• Millora la rendibilitat del cost salarial: els treballadors aporten alguna cosa més que el seu treball.

• Genera competència interna sana.

• Ajuda a conèixer i aflorar problemes i oportunitats dins de l’organització.

• Fomenta la transversalitat i la comunicació interdepartamental mitjançant projectes comuns.

• Aprendre d’altres casos d’èxit

ATRIBUTS dels nostres programes d’innovació

• Àmbit físic i digital . Es barregen iniciatives en l’àmbit físic com en l’àmbit digital per donar resposta a un món digital cada cop més present. L’àmbit físic és necessari com una forma de fer tangibles el valor i el sentit del projecte. L’espai físic també es justifica com el lloc on es poden posar a proba eines i metodologies pilot, y s’observi de forma sistemàtica el seu comportament, us i valor, i també com l’espai que permeti que aquestes metodologies i eines puguin arribar a un gran número de persones.

• Imaginació, creació i intercanvi d’idees   (bottom up), com a concepte nuclear. Hem de desenvolupar un projecte en el que les persones puguin imaginar nous conceptes, desenvolupar-los mitjançant la creació de conceptes tangibles o intangibles i, sobretot, compartir-los. Ha de tenir en la seva essència la voluntat de que els seus beneficiaris comparteixin coneixement, de manera que les diverses eines, metodologies i sensacions posades en marxa hauran de contemplar des de la seva definició la idea de compartir l’experiència i els resultats.

• Experimentació (learn by doing) com a base per a l’aprenentatge i com a nova forma de coneixement. És necessari incorporar dos components bàsics: la facilitat i l’emoció. Qualsevol interacció amb la innovació s’haurà de fer des d’un component emotiu i sense complicacions, mostrant la cara més amable de la innovació. El missatge experimental ha ser enriquidor i emotiu per a que tingui èxit i generi continguts i valor amb impacte positiu per l’organització.

• Aportació (bidireccionalitat). Els participants/beneficiaris hauran d’aportar i prestar el seu coneixement per a que els seus companys se’n puguin beneficiar. L’aportació individual s’ha de canalitzar per a que la resto d’usuaris pugui aprendre, com essència del procés de “donar per rebre”.

• Apertura i comunicació. És necessari que el programa sigui permeable a les tendències i les innovacions dels usuaris i  proveïdors, i col·labori i es relacioni amb entitats i iniciatives que es trobin dins de la seva estratègia. Com a sistema obert, també haurà d’acollir productes i serveis innovadors alineats amb els seus objectius.

• Sostenibilitat i professionalitat. El model en el que es basi el programa haurà de permetre’l créixer i renovar-se, però, a la vegada, assegurar que tots els recursos que generin els usuaris tornin una part de benefici al projecte. Per això, és necessari que sigui gestionat amb criteris professionals de gestió i rendibilitat. Els usuaris hauran percebre el valor rebut i contribuir al seu manteniment, encara que al principi s’hauran d’incorporar fórmules de finançament per al seu llançament.

Experimenta avui el demà

Contacta ara per un Diagnòstic gratuït

Coneix Active Development

Descobreix com et podem ajudar.

DIAGNÒSTIC GRATUÏT

Diagnostico Gratuito

Dona'ns el teu e-Mail de contacte i et dissenyarem un
Diagnòstic de la teva empresa TOTALMENT GRATUÏT

    He legit i accepto la Política de Privacitat (activede.com/ca/politica-de-privacitat/)