Ferrer logo
Laboratorios Ferrer España

SOBRE FERRER

Ferrer és una empresa farmacèutica internacional amb presència en més de 110 països en els àmbits de farmàcia, sanitari, químic i alimentació. Amb una facturació superior als 600 milions d’euros, és reconeguda com una de les firmes més innovadores en els àmbits del dolor, inflamació i digestiu.

SERVEIS OFERITS

APORTACIÓ DE ACTIVE DEVELOPMENT

Anàlisi del model intern d’innovació i avaluació del seu rendiment, per poder realitzar millores en la seva versió 2.0. Detecció de mancances i punts febles en base a la nostra metodologia de les 5 palanques per activar la Intraemrenedoria. Complet pla de reforç i millora assegurant la implicació dels participants, l’alineació amb el nou pla estratègic o l’efectiva resolució de reptes en paral·lel, entre d’altres.

Desenvolupament de la innovació en col·laboració amb equips multidisciplinaris de la companyia. Desenvolupament de sessions d’ideació, creativitat, innovació i detecció de insights i oportunitats, per crear projectes de canvi, evolució i impacte.

ferrer.com

ALTRES CASOS D’ÈXIT