Grupo Planeta Caso de Exito Active Development

SOBRE GRUPO PLANETA

Des de 1949, el Grup Planeta és un grup multinacional espanyol de referència constituït per més de 100 empreses en 7 àrees de negoci diferents que inclou més de 50 editorials. És el primer grup editorial en llengua espanyola i el sisè del món. Té una extensa oferta al servei de la cultura, la formació, la informació i l’entreteniment, així com presència destacada a Espanya, França, Portugal i Amèrica. Té més de 5.000 empleats directes, facturant prop de 2.000 milions d’euros.

Combina una sòlida tradició empresarial amb una gran capacitat d’innovació i adaptació als nous reptes d’un sector molt dinàmic i canviant. És clarament reconeguda pel desenvolupament de nous continguts , productes i formats, així com en la seva promoció i sistemes de venda. Ha estat un líder en els àmbits on opera, sent una referència en la revolució del món de l’edició i els mitjans de comunicació.

SERVEIS OFERITS

SERVEIS

Disseny d’un programa d’innovació corporatiu per Centro Editor, una de les companyies estratègiques situada a l’epicentre del desenvolupament dels nous continguts, formats i models. Proporcionem un itinerari d’innovació en el qual tota l’organització de forma gradual van adoptar la innovació com a part del seu comportament natural, sent capaç de generar idees i convertir-les en negoci rendible per al Grup. Acompanyem al Comitè d’Innovació en el disseny de l’estratègia, proporcionem eines i metodologies provades, concretem un pla tàctic d’actuacions i liderem el seu el desplegament treballant ‘ colze a colze ‘ amb tota l’organització.

Grupo Planeta (Grupo Planeta)

ALTRES CASOS D’ÈXIT