SOBRE CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC)

Entitat esportiva i cultural fundada el 1876 que compta, en l’actualitat, amb mes de 5.000 socis.

ELS NOSTRES SERVEIS

Acompanyament en la reflexió estratègica, definició de l’estratègia i el pla d’acció. Inclou l’Anàlisi i Diagnòstic, la guia en la presa de decisions estratègiques i el seu desplegament en accions tàctiques fixant fites i objectius. Reforç operatiu i suport en la gestió del canvi. Assessorament en la creació d’una nova fundació i transformació de l’òrgan de Govern. Preparació de l’organització i professionalització de la gestió per desenvolupar un creixement orgànic progressiu, capitalitzant els actius històrics i aprofitant les oportunitats de l’entorn.

CEC (Centre Excusionista de Catalunya)