SOBRE LINKCARE

Llançament projecte LinkCare en l’àmbit de la telemedicina. Un projecte de referència internacional que proporciona solucions eficaces per tal de integrar els agents del sistema de salut, reduint els costos i els temps; minimitzant riscos; optimitzant els recursos invertits, i el que és encara més important, augmentant la qualitat de vida dels pacients.

www.hospitalclinic.org/linkcare

APORTACIÓ D’AD

Integrats en l’equip del projecte, es va realitzar l’anàlisi d’oportunitat en l’àmbit emergent de la telemedicina, estudiant la viabilitat de la nova unitat, així com el seu futur rendiment, tot a través d’un complet pla de negoci. Posteriorment, es va treballar en la presentació a inversors i promotors.
AD va dotar l’equip líder del projecte de les eines que permetessin fixar objectius, captar recursos, fer un seguiment i assegurar una posada en marxa eficaç