SOBRE CATALUNYA CAIXA

CatalunyaCaixa és una entitat bancaria amb 3,6 milions de clients entre particulars i empreses, centrada en oferir un servei de banca minorista i molt personalitzada. Els seus actius consolidats sumen més de 50.000 milions d’euros i és fruit de la integració de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa.

www.catalunyacaixa.com

APORTACIÓ D’AD

Vàrem dotar de mètode i coneixement, formar i acompanyar als equips gestors per convertir els Clubs Sant Jordi en CX Espais, on la seva activitat va migrar d’oferir oci a la gent gran al desenvolupament comunitari pels joves. L’objectiu final assolit va ser convertir-los en unitats de negoci, amb la seva pròpia gestió empresarial, per oferir un servei privat de vocació pública que sigui autosostenible amb un compte de resultats propi.

Per dur-ho a terme des d’Active Development vàrem oferir un taller d’entrenament pels gestors de cada unitat, un assessorament en la planificació empresarial de cada centre i un seguiment personalitzat i coaching als diferents equips de treball.