SOBRE MUSEU PICASSO

El Museu Picasso de Barcelona va obrir les seves portes en 1963. És una referència internacional que permet entendre els anys de formació de Pablo Ruiz Picasso i acull un fons de més de 3.800 obres, que componen la col·lecció permanent. Ofereix una dilatada programació d’exposicions temporals.

www.museupicasso.bcn.cat

APORTACIÓ D’AD

Suport en la planificació estratègica de l’organització i en la modelització econòmica-financera per facilitar la presa de decisions, el control de la companyia i el seguiment dels objectius anuals i a llarg termini.
Durant un període curt i intens AD va treballar de forma integrada amb l’equip directiu del Museu amb la finalitat de desenvolupar un pla de negoci executiu i eficaç, generant un quadre de comandament compost amb els indicadors clau i les eines de venda necessàries per captar recursos externs.
Com a resultat, avui disposen d’un model que els permet fixar objectius, avaluar rendiments i prendre mesures en relació. A més el quadre de comandament facilita la reflexió estratègica i també la presa de decisions. Últimament, com a conseqüència dels ràpids canvis de l’entorn actual, resulta també necessari tenir una eina capaç de detectar els riscos, generar escenaris i facilitar la gestió eficaç de l’entitat.