SOBRE DANTEX

Dantex és una empresa especialitzada en la consultoria, planificació i desenvolupament de projectes de màrqueting i comunicació, mitjançant les més avançades tècniques de comunicació digital.

www.dantexgroup.com

APORTACIÓ D’AD

L’any 2002 el seu fundador afrontava la creació i llançament de la companyia. Des d’Active Development es va acompanyar al fundador en tot el procés d’anàlisi de viabilitat i en l’elaboració del pla de negoci, amb especial èmfasi en la planificació financera.
Independentment del suport personal, el líder va poder avaluar l’oportunitat de negoci i fixar objectius. Avui dia, Dantex és líder en el mercat espanyol i està en procés d’internacionalització.