Consells AD Març 2014

Biz Barcelona 2013

Biz Barcelona 2013

La presentació en públic: com no convertir-la en una rutina.

Encara que s’hagi assajat el discurs a fons i s’hagi memoritzat els moviments que es faran, moltes vegades l’audiència no connecta amb el ponent. Les raons: un creu que ho realitza de manera correcta tal i com havia planificat, però en realitat moltes vegades no és així, o bé no està ben estructurat. Per aquest motiu proporcionarem una sèrie de consells per ajudar a la presentació en públic:

  • La presentació ha de ser amena amb una primera fase per captar l’atenció, després motivar, i després estructurar i ordenar les idees a presentar.
  • S’ha de donar importància a la veu, tant en el seu to com en la seva velocitat, repartir la mirada amb l’audiència i usar un correcte llenguatge no verbal amb les mans.
  • També es poden fer servir tècniques de captació d’atenció i implicació del públic com: ús de preguntes directes, ús de cites, material audiovisual atractiu amb poca informació (que eviti la substitució del presentador/a), i fer ús de pauses.

A AD t’entrenem per que venguis la teva idea en dos minuts. Treballem cada un dels punts claus per assolir l’èxit de la teva presentació. Practica amb nosaltres.