Coaching

El coaching que el teu equip necessita

El nostre coaching és un acompanyament personal que T’AJUDA A EVOLUCIONAR EN L’ÀMBIT PERSONAL I PROFESSIONAL per tal d’assolir nous resultats en el mínim temps possible. Pot ser un servei individual o grupal, compatibilitzant i potenciant competències per a obtenir sinergies i alts rendiments en equip.

Per a identificar les claus del teu èxit en el futur, fem servir la nostra eina d’ AVALUACIÓ ADA, per mitjà de la qual identifiquem patrons i competències. És una anàlisi del comportament individual, que, de manera opcional, complementa el nostre servei de coaching.

Dissenyem itineraris personalitzats durant els que t’acompanyarem, potenciant la teva intel·ligència emocional i millorant el teu rendiment, gràcies a l’augment del compromís i la motivació.

La nostra metodologia és similar a la d’un ENTRENADOR PERSONAL en el món de l’esport d’alta competició: t’exigirem més del que t’exigeixes a tu mateix. El nostre objectiu és preparar-te, ajudar-te a pensar, inspirar-te, animar-te, persuadir-te i sobretot desbloquejar allò que et frena. Junts aconseguirem que la teva empresa obtingui millors resultats amb una aproximació molt pràctica, basada en el ‘Lean by Doing’ i en el ‘Do it yourself’ i fent servir allò que funciona i que veritablement et farà evolucionar i aconseguir els teus objectius.

Mitjançant la creació d’un espai de REFLEXIÓ GUIADA el participant o ‘coachee’ es mirarà al mirall i aconseguirà descobrir creences que limiten. Això li permetrà explorar noves alternatives, així com noves formes de ser i fer en un entorn segur i confidencial. Es tracta de recuperar i potenciar aquelles fortaleses que el diferencien de la competència

Alguns dels beneficis del nostre servei de coaching són:

● Proporcionar informació i coneixement de les habilitats pròpies per al desenvolupament del potencial de manera metòdica, estructurada i eficaç.

● Ajudar amb l’autoconeixement i l’eficàcia del lideratge personal per dirigir equips multidisciplinaris.

● Contribuir al creixement personal, a la millora de l’autoestima i de les relacions interpersonals, així com la comunicació.

● Et preparem per afrontar les teves responsabilitats i desafiaments, guanyant seguretat i coneixement sobre els teus punts forts i sense oblidar les teves limitacions.

● Fer possible el desenvolupament de la unitat i l’esperit d’equip, i descobrir nous talents i capacitats en les altres persones.

● Ajudar a pensar i planificar d’una forma estratègica, a gestionar el risc amb major eficàcia i crear, comunicar i executar la missió empresarial.

● Establir objectius clars que permetin desenvolupar amb èxit qualsevol projecte.

● Ajudar a prioritzar les tasques d’alt valor i delegar de manera eficaç.

● Desenvolupar una cultura i uns valors propis.

Els nostres experts estan certificats en escoles de reconegut prestigi internacional, entre les quals destaquen la International Coaching Federation, ‘La Asociación Española de Coaching” (Asesco) o Newfiled, l’escola de Rafael Echevarría, creador de l’Ontologia del llenguatge i un dels pares del Coaching Ontològic.