SOBRE QBETTER

QBETTER és l’acceleradora de referència a Kuwait. Proporciona recursos clau i acompanyament a startups d’alt potencial, ràpid creixement i base tecnològica en diferents verticals, com el alimentació o mobilitat.

APORTACIÓ D’AD

Participació en la creació, definició i posada en marxa de QBetter a Kuwait posicionant com l’acceleradora més prestigiosa de país. L’equip AD va configurar l’hàbitat, els recursos i els experts necessaris per assegurar l’èxit de les startups participants. Mitjançant un mecanisme d’impuls a les startups participants donem suport a l’acceleració de projectes, aconseguint les primeres històries d’èxit com el PNG o BEEP. Som un pont amb Europa i USA per canalitzar talent, innovació tecnològica i coneixement aplicat a el llançament de noves iniciatives i gestió de l’creixement.

qbetterkw.com