SOBRE PLANAS DAY

Missió: Definició estratègica, disseny i planificació en el llançament d’una innovadora línia de negoci basada en locals ‘retail’ a peu de carrer sota una segona marca. Un repte que va desafiar els paradigmes d’aquesta empresa familiar, combinant la tradició amb les últimes tendències.

www.planasday.com

APORTACIÓ D’AD

Accions: Anàlisi del mercat, estudi de viabilitat, elaboració del pla de negoci i de l’eina financera, estudis de sensibilitat, presentació a Consell d’Administració.
Resultats: Aprovació en Consell, per dur a terme la seva execució a Madrid on va tenir una gran acollida. Avui és un referent que reforça el posicionament de la marca i permet a la Clínica assolir nous segments de mercat explotant el seu coneixement, experiència i capacitat disponible