SOBRE MERCAT DE LES FLORS

El Teatre Mercat de les Flors es va fundar el 1985 com un teatre municipal i es considera avui un punt de referència per a la investigació, producció, creació i difusió de la dansa i l’art.

mercatflors.cat

APORTACIÓ D’AD

Suport a l’equip directiu en la definició, planificació i transformació de l’organització en un Consorci.
Una col·laboració intensa amb l’equip promotor de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’ajudar a la reflexió estratègica, l’anàlisi de l’organització i la planificació financera integral del nou Consorci. Es va realitzar un estudi de rendiments en diversos escenaris, per tal d’avaluar els riscos, detectar els paràmetres clau a controlar i assegurar al màxim l’èxit del nou Consorci.
Com a resultat, no només es va obtenir un nou pla estratègic que estructurava les operacions i potenciava les línies d’activitat de major creixement, sinó també una eina de planificació econòmica i financera actualitzable en el temps per part del seu propi equip. En l’actualitat és un centre de referència que sap prioritzar aquelles activitats que maximitzen el seu rendiment, al mateix temps que reforcen el seu posicionament internacional.