SOBRE ESADE CREAPOLIS

El parc EsadeCreapolis es compon d’una zona empresarial i una zona acadèmica en la qual ESADE va ampliar les seves instal·lacions de Barcelona. Tot això conforma un ecosistema que, lligat a les principals xarxes de coneixement, crea l’entorn òptim per dinamitzar la innovació i el rendiment empresarial.

esadecreapolis.com

APORTACIÓ D’AD

Socis d’AD van ser cofundadors i van dirigir l’empresa durant els primers 5 anys, des de la seva concepció, construcció, llançament i consolidació. En el seu primer any de vida van aconseguir 50 companyies residents i EBITDA positiu, posicionant-se com un centre de referència internacional.