Política de Privacitat

Als efectes del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) en relació  a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Active Development informa, que és el responsable del tractament, i que les dades personals facilitades en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats seran inclosos en un fitxer automatitzat creat per Active Development i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre informació relacionada i que pogués ser del seu interés.

OBJECTIUS DE LA RECOLLIDA DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La naturalesa, abast i finalitat del fitxer o fitxers, depenen de les accions que realitzin els usuaris quan visitin les nostres pàgines.

Respondre a les seves preguntes i facilitar-li informació sol·licitada a través del formulari de la pàgina web, per tant contactarem amb vostè a través del telèfon i/o email que ens hagi proporcionat.

Enviar informació promocional i/o publicitaria de les activitats que fem.

Registrar el seu correu per rebre el Botlletí de Notícies que periòdicament enviem als nostres clients, només en el cas de que ho hagi sol·licitat expresament.

Gestió, en el seu cas, de la relació contractual, incloent la gestió de les factures i pagaments, seguiment de pagaments en el cas de que no s’hagin fet efectius a la data acordada, fidelització com a client i realització d’enquestes de qualitat de servei.

Valorar la seva canditatura en cas d’enviar-nos un CV o carta de resposta per una oferta de treball.

Permetre el funcionamient de les nostres pàgines web, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla en la nostra política de cookies.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

01. Durant el mínim temps legal possible (Exemple. Facturació de serveis).

02. En cas de sol·licituds d’informació o consulta, mentre siguin necessàries per donar resposta a la mateixa.

03. Per als suscriptors del Botlletí de Notícies, als tres (3) mesos de donar-se de baixa s’esborraràn parcialment les dades de correu (dissociació) per controls estadístics.

04. Per l’evaluació d’una canditatura, fins que l’oferta de treball estigui coberta.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a Active Development.

Quan Active Development doni un servei de recolzament o a través d’un col·laborador, les seves dades es comunicaran en aquest, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis i Acord de Confidencialitat entre el Responsable del Tractament (Active Development) i el Encarregat del Tractament (col·laborador).

ÚS DE COOKIES

La pàgina web d’Active Development utilitza cookies, considerant aquests fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De totes maneres, l’usuari te la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi l’instalació d’aquests arxius, tal i com s’explica en la nostra Política de Cookies.

DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la RGPD, escrivint a:

Avd. Diagonal 608, E-1
08021 Barcelona, España

També pot exercitar aquests drets a través del correu electrònic: info@activede.com

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES PER ELS SEUS COMENTARIS I PREGUNTES

Estem a la seva total disposició per ajudar-lo respecte a qualsevol dubte referent a la nostra empresa, els nostres serveis i productes, el nostre lloc web o la nostra política de privacitat. Els oferim les següents formes de posar-se en contacte amb nosaltres:

Adreça electrònica: info@activede.com
Telèfon: +34 93.557 23 50