Llibres Publicats

IMPULS

Les Cinc Palanques per activar la Intraemprenedoria
Benvinguts els Rebels!

Impulso Joan Riera Active Development Libro Intraemprendimiento