Marroc:
el far de la nova Àfrica

Hi ha diverses zones del planeta amb un alt potencial de creixement, però segons el FMI (Fons Monetari Internacional) és Àfrica el continent que domina tant la llista de les 10 com la de les 20 economies mundials amb major creixement, amb 6 i 10 països respectivament, convertint-se sense cap mena de dubte en el continent del futur.

Espanya, per la seva posició estratègica, té a Àfrica un avantatge competitiu respecte altres països que suposa una oportunitat única per a les seves empreses, i no és estrany que ja en l’actualitat, Àfrica hagi superat a Amèrica Llatina en exportacions espanyoles.

Marroc és un reflex de les oportunitats que les empreses espanyoles estan trobant en el continent africà, de fet, és el primer receptor d’inversions al nord, gràcies a les seves infraestructures, estabilitat política, l’atractiu clima de negocis, el seu marc legal i els importants acords internacionals. Des de l’any 2014, Espanya és el primer proveïdor comercial de Marroc superant a França. Sense cap mena de dubte Marroc és ja un mercat estratègic per moltes empreses del nostre país. Aquestes són algunes dades que ho confirmen:

– Més de 700 empreses espanyoles estan establertes al Marroc.

– 20.000 empreses espanyoles fan negocis amb Marroc.

– Marroc és el setè destí mundial de les exportacions espanyoles.

La FIRA DE BARCELONA ha confiat en Active Development per ser el seu representant institucional, convirtint-nos en la delegació oficial per a tots els seus salons en els països del Nord d’Àfrica.