• GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

    Fem la teva innovació rentable.

Gestió de la Innovació

Des d’Active Development t’ajudarem a potenciar i a gestionar la innovació de forma professionalitzada, gràcies a la nostra metodologia i eines pròpies.

Ens adaptem al teu cicle d’innovació, amb solucions potents tant si comences a innovar avui, com si ets una empresa de l’IBEX i disposes d’un departament d’innovació.

Fem la teva innovació rentable

Acabes d’accedir al Programa d’Innovació més complet del mercat, et donem la benvinguda. Dissenyarem per a la teva companyia la millor fórmula per a POTENCIAR LA INNOVACIÓ CORPORATIVA impactant en els teus ingressos gràcies a la nostra metodologia pròpia, integrant solucions i utilitzant eines pràctiques d’alta efectivitat, com la Open Innovation, el Design Thinking, el Corporate Venturing, SCRUM, Agile o el Lean Startup.

Som líders en Emprenedoria Corporativa a Espanya, gràcies a la nostra metodologia pròpia de les 5 PALANQUES DE L’EMPRENEDORIA CORPORATIVA.

A Active Development som especialistes en convertir idees en negocis, que és allò que demana l’accionista. Sense perdre de vista els beneficis colaterals que de vegades se converteixen en els principals: el canvi cultural mitjançant un canvi d’actitud, amb il·lusió i energia.

De totes maneres, allò que més aprecien els nostres clients és el nostre acompanyament en la implantació i el desplegament, on garantim els resultats i amb la nostra experiència evitem els errors més comuns.

– OBJECTIUS dels nostres programes d’innovació
– ACCIONS per a impulsar la innovació
– BENEFICIS dels nostres programes d’innovació
– ATRIBUTS dels nostres programes d’innovació

Som líders en Emprenedoria Corporativa, gràcies a la nostra metodologia pròpia de les 5 PALANQUES DE L’EMPRENEDORIA CORPORATIVA.

OBJECTIUS dels nostres programes d’innovació

Aconseguir que la teva innovació sigui una actuació continua i sistemàtica basada en una actitud explícita per fer coses noves  i superar els reptes que comporta afegir valor als clients , a la pròpia empresa i a la sociedat.

• Disenyar i posar en marxa un programa d’innovació aportant visió, involucrant i motivant a l’equip, definint un full de ruta, fixant objectius i mesurant resultats i rendiments.

• Divulgar una nova cultura d’innovació .

• Evolucionar cap a una innovació àmplia, continua i sistemàtica, que es genera de forma natural en base a un ecosistema idoni.

• Potenciar la capacidat d’innovació per part dels teus equips, generant i capturant coneixement, ja sigui a través de la creació de sistemes mitjançant l’experimentació dels propis usuaris, o a través de l’observació de noves plataformes, eines i continguts que es provin a la teva empresa.

• Capacitar a l’equip, proporcionar eines i coneixement, desenvolupar les competències necessàries per aconseguir els objectius del programa.

• Posada en marxa, gestió i direcció de l’innovació corporativa.

• És essencial que les idees arribin al mercat i es pugui rentabilitzar la innovació . La innovació no és només invenció (novetat), la innovació també és comercialització (utilitat, valor en el mercat).

• Compartir coneixement entre els diferents usuaris mitjançant l’ús de plataformes comunes i fórmules d’intercanvi implícites durant el procés.

• Permeabilitzar l’organització per capturar valor de l’entorn , que sense dubte evoluciona més ràpid que la nostra organizació.

ACCIONS per a impulsar la innovació

A continuació, es proposen un conjunt d’iniciatives, les quals no deuen ser contemplades com a elements independents, sinó com a diversos sistemes que es poden desplegar en el temps o bé complementar iniciatives ja en marxa dins de l’organització. Amb tu dissenyarem un programa que les prioritzarà i els donarà la rellevància que s’estimi oportuna. La incorporació dels continguts haurà de ser progressiva en funció a les oportunitats de l’entorn.

Farem evolucionar la cultura en la teva organizació, guanyant dinamisme, actitud innovadora i esperit emprenedor.

Partint de la fórmula innovació = idea (invent) + posada en marxa amb èxit, les iniciatives aquí propostes afecten tant a la innovació en l’àmbit dels productes, dels serveis, així como dels processos.

En qualsevol cas, una organització no és més innovadora si els seus membres no adopten l’actitud de la innovació, i és per aquesta raó que varies iniciatives de les que es presenten a continuació van dirigides a treballar de forma individual o col·lectiva amb les persones, ja que pensem que únicament els equips innovadors podran aportar la innovació necessària a la teva empresa de forma sostenible.

BENEFICIS dels nostres programes d’innovació

Et convertirem en una organizació innovadora, àgil, adaptativa i dinàmica referent en el teu sector .

• Augmenta la qualitat i velocitat de la innovació  amb noves propostes que generen creixement.

• Identifica i activa innovadors latents, disposats a provocar i liderar un canvi.

• Promou la cultura de la innovació  dins l’empresa per atraure i retenir talent.

• Augmenta la vinculació i el compromís de l’equip.

• Millora la rendibilitat del cost salarial: els treballadors aporten alguna cosa més que el seu treball.

• Genera competència interna sana.

• Ajuda a conèixer i aflorar problemes i oportunitats dins de l’organització.

• Fomenta la transversalitat i la comunicació interdepartamental mitjançant projectes comuns.

• Aprendre d’altres casos d’èxit

ATRIBUTS del programa d’innovació

• Àmbit físic i digital . Es barregen iniciatives en l’àmbit físic com en l’àmbit digital per donar resposta a un món digital cada cop més present. L’àmbit físic és necessari com una forma de fer tangibles el valor i el sentit del projecte. L’espai físic també es justifica com el lloc on es poden posar a proba eines i metodologies pilot, y s’observi de forma sistemàtica el seu comportament, us i valor, i també com l’espai que permeti que aquestes metodologies i eines puguin arribar a un gran número de persones.

• Imaginació, creació i intercanvi d’idees   (bottom up), com a concepte nuclear. Hem de desenvolupar un projecte en el que les persones puguin imaginar nous conceptes, desenvolupar-los mitjançant la creació de conceptes tangibles o intangibles i, sobretot, compartir-los. Ha de tenir en la seva essència la voluntat de que els seus beneficiaris comparteixin coneixement, de manera que les diverses eines, metodologies i sensacions posades en marxa hauran de contemplar des de la seva definició la idea de compartir l’experiència i els resultats.

• Experimentació (learn by doing) com a base per a l’aprenentatge i com a nova forma de coneixement. És necessari incorporar dos components bàsics: la facilitat i l’emoció. Qualsevol interacció amb la innovació s’haurà de fer des d’un component emotiu i sense complicacions, mostrant la cara més amable de la innovació. El missatge experimental ha ser enriquidor i emotiu per a que tingui èxit i generi continguts i valor amb impacte positiu per l’organització.

• Aportació (bidireccionalitat). Els participants/beneficiaris hauran d’aportar i prestar el seu coneixement per a que els seus companys se’n puguin beneficiar. L’aportació individual s’ha de canalitzar per a que la resto d’usuaris pugui aprendre, com essència del procés de “donar per rebre”.

• Apertura i comunicació. És necessari que el programa sigui permeable a les tendències i les innovacions dels usuaris i  proveïdors, i col·labori i es relacioni amb entitats i iniciatives que es trobin dins de la seva estratègia. Com a sistema obert, també haurà d’acollir productes i serveis innovadors alineats amb els seus objectius.

• Sostenibilitat i professionalitat. El model en el que es basi el programa haurà de permetre’l créixer i renovar-se, però, a la vegada, assegurar que tots els recursos que generin els usuaris tornin una part de benefici al projecte. Per això, és necessari que sigui gestionat amb criteris professionals de gestió i rendibilitat. Els usuaris hauran percebre el valor rebut i contribuir al seu manteniment, encara que al principi s’hauran d’incorporar fórmules de finançament per al seu llançament.

Com els nostres clients han conseguit potenciar la seva innovació?

Experimenta hoy el mañana

Contacta ahora para un primer diagnóstico gratuito

Catálogo AD

Conoce más sobre nuestras soluciones

DIAGNÒSTIC GRATUÏT

Diagnostico Gratuito

Dona'ns el teu e-Mail de contacte i et dissenyarem un
Diagnòstic de la teva empresa TOTALMENT GRATUÏT

He legit i accepto la Política de Privacitat (www.activede.com/ca/politica-de-privacitat)